Nyt fra Formanden

Frilandsmuseets sæson går på hæld, og alle de dedikerede medarbejdere på museet får nu lejlighed til at arbejde med alle de opgaver, der kan være svære at få gjort i løbet af sæsonen, hvor der jo overvejende er fokus på, at alle os som gæster museet får en god oplevelse. Dette sker jo ikke mindst gennem alle de forskellige arrangementer som afholdes i løbet af året.

I løbet af sommeren er det blevet til særlige omvisninger på Brede Værk, Dansk Mølledag, Dansens Dag og teaterforestillingen Heksemutter. Flere og flere går op i havebrug, og også her er Frilandsmuseet med i front gennem afholdelse af Gamle Sorters Dage, hvor både museets gartnere og havelaug, har været i spil og fortalt om de gamle sorter, som dyrkes på Frilandsmuseets jorder. Dertil kommer Efterårsmarkedet og senest Allehelgen-Holloween arrangementet. Der er ingen tvivl om, at man som gæst på Frilandsmuseet har utallige muligheder for at blive underholdt, aktivere sig selv eller blot tage en rask spadseretur og nyde landskabet og alle de flotte bygninger og haveanlæg.

Som nogle sikkert har bemærket er det en anden Formand end vanligt, der er forfatter til dette indlæg. Dette skyldes, at Selskabets tidligere Formand Bent Knie-Andersen, har ønsket at lade sig pensionere fra Formandsposten. Bestyrelsen har i den anledning, i henhold til vedtægterne, foretaget en fornyet konstituering, hvor undertegnede er tiltrådt som Formand for Selskabet Frilandsmuseets Venner.

Fra bestyrelsens og Selskabets side vil vi derfor gerne takke Bent for gennem mere en 25 år at have været den drivende kraft i Selskabets virke. Bent har i flere sammenhænge ydet en utrætteligt indsats for at Selskabet og selskabets medlemmer har skulle udvise en tydelig rolle i forhold til museet. Bent har ikke mindst medvirket til, at Selskabet har kunne yde løbende donationer til Frilandsmuseet i forskellige sammenhænge, store som små. Som en af de særlig store kan nævnes indretningen af Rynkeby Smedjen.

Bent har også konstant haft fokus på, at medlemmerne skulle kunne deltage i forskellige arrangementer på museet, som enten var tilrettelagt eksklusivt for medlemmerne eller hvor medlemmerne kunne deltage som særligt indbudte. Dertil kommer at Bent også har været en væsentlig drivkraft i udgivelsen af bladet Frilandsmuseets Venner.

I forbindelse med nedlæggelsen af sit Formandshverv, har Bent tillige ønsket at trække sig helt fra bestyrelsesarbejdet i Selskabet. Heldigvis har Bent lovet, at bestyrelsen - og jeg ikke mindst - kan trække på Bents mangeårige erfaringer som Formand for Selskabet, såfremt der måtte være behov herfor.  Det er vi naturligvis meget taknemmelige for.

Med dette blad er også udsendt medlemskort og kontingentopkrævning. Samtidig er der indlagt en tilmeldingsblanket til nye medlemmer. Giv den til venner og bekendte eller vælg at give et medlemskab til Frilandsmuseets Venner i julegave til et familiemedlem eller en god ven. Det giver, som I allerede ved, gratis adgang til masser af gode oplevelser, og ikke mindst mulighed for at medvirke til at støtte Frilandsmuseet.

Afslutningsvis skal jeg minde om vores traditionelle julearrangement som afholdes i Frilandsmuseets restaurant lørdag den 3. december 2016 kl. 9.30. Bemærk det nye tidspunkt. Tilmelding er ikke nødvendig. Vel mødt!

Jes Damsted

 
Jes Damsted