generalforsamling d. 27 april 2017

 

SELSKABET FRILANDSMUSEETS VENNER GENERALFORSAMLING
Torsdag den 27. april 2017
I Frilandsmuseets Restaurant,
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Ad. Pkt. 5
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingentet

Ad pkt. 6
Ingen bestyrelsesmedlemmer er på valg

Ad pkt. 7
Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Eventuelle forslag
  5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Regnskab for 2016

FLMV regnskab 2016-1.jpg

Regnskab 2016

Revisionsprotokollat vedrørende årsregnskab 2016