NYT 3 - November 2018

Foto: Brittany Overgaard

Foto: Brittany Overgaard

nyt fra formanden

 

Sommeren i år har været intet mindre en fantastisk, hvis man altså ikke lige har været landmand. Og lige i øjeblikket har vi også mulighed for at nyde efteråret, der også har medbragt godt vejr.

Jeg håber at mange af medlemmerne og jeres familier, herunder børn og børnebørn har benyttet lejligheden til at besøge Frilandsmuseet Det Gamle Danmark. Museet har igennem hele sæsonen haft masser af aktiviteter til gavn og glæde for de som har lagt vejen forbi i løbet af sommeren og starten af efteråret. 

Der har jo som altid været løbende tilbagevendende aktiviteter med bondens dyr, grise der bliver fodret, arbejdet i Møllerlaug og Havelaug og aktiviteterne i Stenstruplauget ligesom sommeren introducerede en aktivitet med Ole Lund Kierkegaard som omdrej-ningspunkt. Den aktivitet tiltrak sig særlig stor opmærksomhed, da både børn, unge og gamle kunne se sig selv i det fantastiske univers der var skabt, og som formentlig bliver udbygget yderligere over de kommende år. Det viser på alle mulige måder, at selv om Frilandsmuseet har eksisteret i mange år, så formår man stadig gennem en dedikeret indsat fra medarbejdere, samarbejdspartnere og frivillige at forny den oplevelse som de besøgene får når de kommer på museet.  

Snyd heller ikke jer selv for at se ”Et juleeventyr” af Charles Dickens som opføres i perioden 20 november – 20. december. Det er underholdning for både børn og voksne, der samtidig indeholder gode pointer og påmindelser om, hvordan man kommer bedst igennem ved at hjælpe hinanden. 

Jes_Damsted_Forca.jpg

Selskabet fik i starten af juni måned den sørgelige meddelelse, at vores tidligere mangeårige formand og drivkraft i Selskabet Frilandsmuseets Venner var gået bort. I den anledning vil jeg gerne på bestyrelsens vegne udtrykke, at Selskabet skylder Bent Knie Andersen en stor tak for den indsats han gennem mange år ydede for Vennerne. Æret være hans minde.  

Med dette blad er også udsendt medlemskort og kontingentopkrævning. Samtidig er der indlagt en tilmeldingsblanket til nye medlemmer. Giv den til venner og bekendte eller vælg at give et med-lemskab til Frilandsmuseets Venner i julegave til et familiemedlem eller en god ven. 

Afslutningsvis skal jeg minde om vores julearrangement med kaffe og kage som afholdes i Frilandsmuseets restaurant lørdag den 1. december 2016 kl. 10.00. Vel mødt!

Jes Damsted


Vi skal fra bestyrelsens side igen i år opfordre til at såfremt I mangler en god julegaveidé til gode venner eller familie, så er det muligt at give et medlemskab til Frilandsmuseets Venner i julegave. 

Bedre gave kan man da ikke få. Det giver både mulighed for mange gode oplevelser og masser af frisk luft.


nyt fra musuemschefen

 

2018 har været et specielt år for os. For det første skiftede museet navn til Frilandsmuseet Det Gamle Danmark ved årsskiftet; for det andet blev vi organi-satorisk udskilt fra Nationalmuseet i København og fik en højere grad af selvstændighed end vi har haft i mange år; for det tredie blev det en ekstrem lang og varm sommer, som på et tidspunkt truede vores besøgstal, da folk hellere vil på stranden end på museum i en sådan intens hede, men som vi dog heldigvis fik rettet op på i sensommeren; for det fjerde lancerede vi vores nye børnefamiliesatsning “Frøsnapperfestivalen” i sommerferien og efterårsferien og det med en succes, som jeg ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig; endelig, for det femte, måtte vi igennem en større afskedigelsesrunde i efteråret pga. de årlige statslige 2 pcts.-besparelser på kulturinstitutionernes budgetter. Det gjorde ondt, især for de medarbejdere, som måtte lægge ryg til afskedigelserne.

På det økonomiske område har vi været igennem en hård hestekur i 2018 og det er ikke for meget at sige, at det udelukkende var de to succesrige frøsnapperfestivaler, som reddede vores økonomi og reddede os tørskoede i land. Uden dem havde vi ikke
kunnet holde vores budget og leve op til de krav, som Nationalmuseets direktion har stillet til os.

Peter Henningsen 2.jpg

Nu er det så julen, der står for døren, og også her gør vi det anderledes, end vi plejer. Ikke alene har vi koncentreret størstedelen af juleaktiviteterne i vores stationsby under banneret “Jul i Det Gamle Danmark”, men vi åbner også om aftenen fra kl. 16-20 i de to hverdage, som støder op til de traditionelle juleweekender. Vi vil nemlig gerne undersøge, om der er publikumsmæssigt grundlag for en aften-oplevelse på museet. Det må tiden vise.

Næste år vil der også ske en forandring, idet vi går tilbage til vores gamle ordning med at åbne til påske og vedblive med at holde museet åbent, i stedet for at lukke ned igen og åbne til maj. Det tror jeg, at mange af vore gæster vil blive rigtigt glade for.

2018 har været et år med store opture, men også et år med store nedture. Jeg tænker især på efterårets ubehagelige afskedigelser. Jeg håber, at 2019 blevet langt mindre stormfuldt og at vi kommer i mere smult vande, således at vi bedre kan fokusere på de centrale, museumsfaglige opgaver, som vi i en lang periode har måttet ignorere til fordel for fokus på rent økonomiske og administrative udfordringer.

Tilbage står kun at ønske en god jul og et godt nytår.

Peter Henningsen
Museumschef


en mystisk genstand

 

På billedet ses en hørknevle ophængt i det store rum fælles for mennesker og dyr på gården fra Ostenfeld.

På billedet ses en hørknevle ophængt i det store rum fælles for mennesker og dyr på gården fra Ostenfeld.

Før hørproduktionen blev industrialiseret bestod forarbejdningen fra plante til fiber af en lang række arbejdsprocesser. Første blev hørren rusket, dvs. høstet ved at hive hele planten inkl. rødderne op af jorden, vel at mærke den gode jord som hørplanten krævede. Dernæst blev frøkapslerne revet af på hørknevlen/hørriven, dvs. planten blev tærsket. Derefter skulle hørstænglerne rødne, dvs. rådne lidt og det gjorde man ved at lægge hørplanterne på en fugtig eng eller ligefrem i en sø, hvor vandet derefter ikke kunne bruges som drikkevand til dyrene, da det var blevet giftigt. Så skulle den rødnede hørplante tørre og det kunne gøres i en hørovn. Museet har en hørovn fra Ærø, den ligger og gemmer sig lidt bag husmandsstedet fra Årup (nr. 67). Man skulle selvfølgelig passe på at gnister ikke antændte den tørre hørplante. Nu skulle de tørre stængler fjernes fra de fine taver inderst i strået og det blev gjort på hørbryden, hørskætten og hørheglen: Bryden sønderdelte stænglen (ikke den fine tave inderst i strået), skætten fjernede de små stykker stængel og heglen redte hørfibrene. Slutproduktet var den fine hør og imellem heglens tænder sat de knap så lange fibre som kaldes blår.

Der bliver spundet hør på rokken da Frilandsmuseet fik besøg af ’Det rullende hørværksted’, naturligvis iført hør og med hørbaner til blegning i baggrunden. Foto Anja Jørgensen.

Der bliver spundet hør på rokken da Frilandsmuseet fik besøg af ’Det rullende hørværksted’, naturligvis iført hør og med hørbaner til blegning i baggrunden. Foto Anja Jørgensen.

Hørfibrene blev samlet i små ’dukker’, så de ikke filtrede og lagt i standkisten klar til at blive spundet til ganske tyndt tråd på rok eller håndten. Der kunne kniples med hørtråden og det blev vævet og brugt til lagener, skjorter, særke m.m. Hørtråden kunne også bruges som trenden på væven og hvis islættet var uldgarn, blev stoffet til hvergarn, som ses mange steder på museet f.eks. som dyne- og pudevår. Den lidt grovere kvalitet blår, blev brugt til bl.a. sække og de dele af dragten som ikke var synlige, f.eks. den del af skørtet som var skjult at forklædet, eller den nederste del af særken som var skjult af skørtet.

Søndag den 19.august havde Frilandsmuseets håndarbejdslaug inviteret ’Det rullende hørværksted’ fra Køng Museum på besøg. De demonstrerede alle arbejdsprocesserne også blegningen, hvor hørbaner var spændt ud på jorden, blev sprinklet med askelud og vand for at kunne blege i solens stråler. Efter omkring 8 uger er det så lyst som det kan blive og klar til at blive syet og broderet på.

Anja Jørgensen


jul på frilandsmuseet

 

Jul i Det Gamle Danmark
I år er det første gang, jeg kommer til at opleve
julen på Frilandsmuseet Det Gamle Denmark, og som den jule-elsker jeg er, så glæder jeg mig afsindigt meget til at se de forskellige bygninger blive pyntet op og selvfølgelig også til at smage på de famøse klejner, som jeg har hørt så meget om. 

I år bibeholder vi selvfølgelig Frilandsmuseets juletraditioner, men vi prøver også noget nyt. Da vi har haft succes med vores to Frøsnapperfestivaler, så tager vi nu chancen og holder jul i stationsbyen. Derudover holder vi også aftenåbent 29.-30. november samt 6.-7. december kl. 16.00-20.00. På disse aftener vil det kun være muligt at besøge stationsbyen, hvor gæsterne til gengæld vil blive mødt med duften af lækker julemad, funklende lyskæder over stationsbyens hovedgade, nisser og julemanden. 

Marstal trælast vil blive fyldt med dygtige hånd-arbejdere, der sælger ud af deres varer. Indtil videre har vi fyldt alle weekenderne, men vi mangler flere kreative ildsjæle til at fylde boderne torsdag og fredag aften. Dem, der kommer, har alt fra hæklede nisser til pileflet med, og der bliver helt sikkert en masse fine ting at vælge imellem til advents-, pakke- eller julegaver. Hvis I selv har lyst til at sælge hjemmelavet julepynt, strik, pileflet eller
andre fine ting, så sig endelig til.  

Julelys fra Nørrebrogade 
I har måske læst i aviserne eller set på TV, at det i år ikke var muligt at få nok støtte til julebelysning på Nørrebrogade i København, men deres uheld har været vores held, og vi glæder os til at kunne belyse hovedgaden i stationsbyen med Nørrebrogades smukke lyskæder. Nørrebrogade er en meget bredere gade end den, der går igennem stationsbyen, så vi er sikre på, at det nok skal se smukt ud, når det bliver mørkt, og det hele bliver lyst op. Julebelys-ningen slutter ved Stadagerbrugs, hvor gæster vil blive mødt af et smukt juletræ.    

Julerier
På pladsen udenfor Stadagerbrugs vil der være et stort telt, hvor gæsterne kan få varmen med et glas gløgg eller kakao og en lun æbleskive. Her vil der også være julepyntsværksted til de kreative sjæle. I Borre-garagen kan I finde julemanden og nisserne, der har travlt i deres midlertidige juleværksted. Her kan man få et foto taget med julemanden eller pakke gaver ind, men pas på drillenisserne – det kan være, de bytter din gave ud med en sten.

Juleteater og julemusik
Traditionen tro kan man også starte december måned med at se Charles Dickens klassiker Et juleeventyr i Bernard Olsen teateret. I kan også følge med i det, der sker, når nissen driller på bondegården. Måske skulle bondemanden lytte til sin kone, som gerne vil give gårdens nisse en stor portion julegrød? Museets festlige teaterstykke Drillenissen spiller flere gange i løbet af dagen, så kom og få rørt lattermusklerne på Lundager gården. Begge weekender vil der også blive spillet klassisk julemusik, og på særlige dage underholder det dygtige Elverhøjkor med alle julens klassiske sange og salmer. 

Brittany Overgaard
Presse- og marketingansvarlig


INVITATION TIL FRILANDSMUSEETS VENNERSJULEARRANGEMENT

Traditionen tro inviteres Frilandsmuseets Venner til morgenmøde, kaffe og kage lørdag den 1. december 2018 kl. 10.00 i Frilandsmuseet - Det gamle Danmarks Restaurant, Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby.

Tilmelding er ikke nødvendig. Herefter er Frilandsmuseet juleåbent frem til kl. 16 med et dejligt juleprogram ”Træd ind i den gamle jul” med aktiviteter, teater og oplevelser for hele familien.


Velkommen i frilandsmuseets butik

 

På omkring 100m2 kan du gå på opdagelse i Frilandsmuseets butik der rummer et stort udvalg af brugskunst til både børn og voksne. Du kan lade dig inspirerer, forkæle dig selv eller gå på gavejagt i det unikke varesortiment. 

Som udgangspunkt er udvalget baseret på naturmaterialer og god kvalitet der er knyttet til brugsvarer fra ´dengang´. Vi har alt hvad hjertet begærer lige fra godt grej, brugbare køkkenting, smukt boliginteriør, sjovt legetøj, beklædning, bøger, plakater og slik, som alle er varer der specielt er udvalgt til Frilandsmuseets butik, og afspejler ånden fra ´gamle dage´. 

Når du besøger os som kunde, vil der altid være noget nyt at finde, da vi løbende modtager nye og spændende produkter. Varerne vi tilbyder, afspejler årstiden og sæsonen. Til jul bugner butikken af fest-ligt, unikt og traditionelt julepynt. Hele butikken forvandles til et juleeventyr som du ikke vil gå glip af. Foråret og påsken bliver sprængfyldt med nyheder og man bliver altid overrasket over de nye, spøjse og brugbare produkter vi har købt ind til butikken.

Vi er også stolte over at kunne tilbyde specielle varer så som Frilandshonning, der er hentet direkte fra museets haver.

En gave fra Frilandsmuseets butik vil altid vække glæde for både børn og voksne, og vi pakker selvfølgelig gerne ind, på helt gammeldags manér i brunt papir med bånd omkring.

Vi er glade for at kunne tilbyde jer 10 % på alle varer (dog ikke på allerede nedsatte varer)

Kom ind og hils på os, vi glæder os meget til at se jer i butikken. 

Christina Ahrendtsen Santos
Butiksansvarlig


Frilandsmuseets Gamle sorter af frugt og bær 

 

Rundt omkring i Frilandsmuseets smukke haver bugner det med frugt. Især æblerne lægger man mærke til her i efteråret. I løbet af sommeren stod bærbuskene med bær i alle farver og størrelser. Især de søde Hvide Hollandske ribs og de stribede Perleribs har været populære, når gæsterne har fået smagsprøver.

Bærhøst fra Frilandsmuseets haver. Foto: Tina Bach Nygaard 2018

Bærhøst fra Frilandsmuseets haver. Foto: Tina Bach Nygaard 2018

Siden 2009 har Frilandsmuseet arbejdet med at skabe større kvalitet og en højere grad af autenticitet i museets levende kulturarv, således at det er de korrekte gamle sorter af frugt og bær der vokser i haverne.

Økonomisk støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet har gjort det muligt for museet, at udføre en særlig indsats på området. Bærbuske og frugttræer fungerer nu som kopisamling for Københavns Universitet, Pometet. Træer og buske er lagt ind i et geografisk digitalt system, MAPINFO, så sorterne nemt kan findes.

Museets Gartnere har podet små kopier af museets gamle træer. Der er nu plantet over 140 nye små frugttræer ud i haverne, nu har museet over 500 frugttræer. Heraf er der 165 forskellige gamle æble sorter.

Nye bærbuske er plantet i planteskole og i haverne. Flere af de gamle sorter kunne ikke skaffes i Danmark og måtte derfor sendes helt fra England.  

Især i Fjellerup Østergårds frugthave ses forskellen fra før til nu, men også i museets øvrige 20 haver. Træerne og buskene er gødet og passet efter alle kunstens regler, de stortrives og bærbuskene er nu så store, at vi kan lave aflæggere af dem.

Digital registrering af Frugttræer, fra v. hortonom Tina Bach Nygaard, landinspektør Klaus Støttrup Jensen og landskabsarkitekt Signe Dinsen. Foto: Anker Tiedemann 2015

Digital registrering af Frugttræer, fra v. hortonom Tina Bach Nygaard, landinspektør Klaus Støttrup Jensen og landskabsarkitekt Signe Dinsen. Foto: Anker Tiedemann 2015

I løbet af 2019 vil vi plante en ny samling af sjældne mispel- og kvædetræer. Der bliver plantet 32 træer i nærheden af hhv. Fjellerup Østergaard og huset fra Dyndved på ALS. Projektet er støttet af Landbrugsstyrelsen.

Skiltning af samlingen
Skilte med sortsnavne, årstal og en QR kode er opsat på de vigtigste træer og buske. QR koden kan scannes med mobiltelefonen, hvorefter der linkes til sortsbeskrivelser fra Pometet ved Københavns Universitet.

Gamle Sorters Dage
I 2017 var der ca. 2500 besøgende til Gamle Sorters Dage. Dagene afholdes af museet sammen med en stor gruppe frivillige, private og foreninger. Museet afholder dagene igen i år. Vores gartner demonstrerer beskæring af frugttræer og – buske. Der bliver solgt små frugttræer, frø, honning og delt gratis smagsprøver ud fra gårdens køkken og meget mere. 

På denne måde kan vores gæster kan få lov at smage og lære nyt om gamle sorter.  Håbet er at både haveejere og erhverv, vil genfinde og plante de gamle sorter. Dermed kan vi sammen bevare, vigtige gener for fremtiden.

Uddeling af gratis smagsprøver Gamle Sorters Dage. Foto: Anker Tiedemann 2015

Uddeling af gratis smagsprøver Gamle Sorters Dage. Foto: Anker Tiedemann 2015

Hvad er en sort, og hvordan opstår den?
Efter at æbleblomsterne er bestøvet, vokser æblet frem. 

Bestøvningen kan enten ske kontrolleret eller ukontrolleret, det man kalder en naturlig bestøvning. Når kernerne sås, og de spirer til et nyt træ, vil de udgøre et nyt genmateriale, altså en mulig ny sort. Der skal sås mange tusinde kerner, før der kan udvælges ny god sort.

Aroma æbletræet er et eksempel på en kontrolleret bestøvning. 

Æblet er ”barn” af sorterne Ingrid Marie og Filippa. Alle tre æbletræer  kan ses ved ”Eventyrbakkerne”, tæt på frugthaven til huset fra Dyndved på Frilandsmuseet. 

Aromaæble. Foto: Pometet, Københavns Universitet

Aromaæble. Foto: Pometet, Københavns Universitet

Hvis man ønsker en nøjagtig kopi af et frugttræ, er det nødvendigt at lave en såkaldt vegetativ opformering. Det sker ved podning. En lille podekvist tages om vinteren fra en kendt frugtsort. Den ”bindes” på en lille plante med rødder (kaldet en grundstamme) fra f.eks. et vildæbletræ. De gamle træer på Frilandsmuseet vokser på vildgrundstammer, hvilket gør at træerne når max. højde og alder.

Genetisk bestemmelse
Det nyeste tiltag er, at Frilandsmuseet har afleveret bladprøver fra 4 af vores gamle æbletræer til Københavns Universitets forskere.  Bladene fra Ulderup-, Himmestrup-, Virumgaard- og Ålestrupæblet, skal nu analyseres, fordi man ikke kender sorternes genetiske ophav, altså fader og modertræerne. 

De gamle sorter er ofte opstået lidt tilfældigt. Ved at få klarhed over frugternes gener, kan forskerne bedre udvikle nye sorter, med de egenskaber der ønskes.

Læs mere om gamle sorter her:
https://pometet.dk/ 
Pometet, Københavns Universitet

Læs om Æblestamtræet her.

Her kan du bestille gamle sorter: 
http://www.gamlefrugtsorter.dk/ 
Blomstergårdens pomet, Villy Mougaard

Signe Dinsen, Landskabsarkitekt ved Frilandsmuseet 
Tina Bach Nygaard, Hortonom og projektansat ved Frilandsmuseet


Vedr. Fysisk blad i 2019

advodan2.jpg

I forlængelse af vort arbejde med omlægning af bladet, henledes opmærksomheden på, at bladet fra 2019 alene udkommer elektronisk, og kan hentes på hjemmesiden www.frilandsmuseetsvenner.dk.

Medlemmer, som ikke har mulighed for at læse bladet digitalt, tilbydes at hente en fotokopi af bladet hos:

Advodan Lyngby
Toftebæksvej 2, 1. sal
2800 Kgs. Lyngby


Arrangementer kun for Frilandsmuseets Venner3 retters herregårdsmiddag anno 1910. 

Vil du vide, hvad man spiste på Titanic på første klasse eller hvad Christian den 10. fik serveret til taflet i anledning af sit 25 års jubilæum? Og vil du prøve selv at lave mad, som det blev gjort på den tid også i et mindre herregårdskøkken? Så sæt kryds i kalenderen den 25. maj 2019, hvor kokkepigen, Inge-Mette Petersen og hendes hjælpere står klar til at hjælpe dig med selv at lave nogle af retterne. Og selvfølgelig skal bordet dækkes og maden spises, som det blev gjort på den tid! 

Min 10 og maksimum 15 deltagere. Børn over (ca.) 10 år er velkomne.
Mere om arrangementet og tilmelding i et kommende nummer eller på mail.

Dato: Lørdag den 25. maj 2019
Tid: Kl. 10.30 – ca. 14.30
Pris: 300 kr

flm_050416_198_Lise Johannson.jpg

Stenstruphuset

Besøg Stenstruphuset, museets nyeste hus, og hør om dagligdagen i begyndelsen af 1800 tallet. Prøv at karte uld, spinde på håndten, flække brænde og bage rugmelspandekager på ildstedet.

Min 10 og maksimum 15 deltagere. Børn over (ca.) 10 år er velkomne.
Mere om arrangementet og tilmelding i et kommende nummer eller på mail.

Dato: Onsdag den 19.6.2018 
Tid: Kl. 17.00 – 18.30
Max. 15 deltagere  
Pris: Gratis


En god julegave! 
Et medlemskab af Frilandsmuseets Venner

Vi har haft fremgang i medlemstallet i Frilandsmuseets Venner. Der er ingen tvivl om, at Nationalmuseets genindførelse af entre, har betydet, at flere overvejer et medlemskab af Vennerne. Frilandsmuseets Venner har på nuværende tidspunkt over 700 medlemmer, og vi vil gerne have flere.

Frilandsmuseet Venner er som udgangspunkt en støtteforening, som har til formål at udbrede kendskabet til museet samt yde økonomisk støtte til bl.a. hjemtagning af bygninger, bogudgivelser, trækvogne og diverse formidlingstiltag ligesom det er Vennernes formål at sørge for, at medlemmerne for mulighed for deltagelse i særlige arrangementer.

Som medlem får I således gratis adgang til Frilandsmuseet, indbydelse til særarrangementer, rabat i museumsbutikken og restaurant samt gratis adgang til en række frilandsmuseer i Norden samt Den Gamle By i Århus.

Der er altså mange gode grunde til at melde sig ind i Frilandsmuseets Venner. Vi vil hermed give den gode idé videre og opfordre jer til at give jeres kære et medlemskab i julegave. Det koster 200 kr. om året for enkelt medlemskab og 300 kr. for et par og bare 100 kr. for unge under uddannelse. Under træet kan I lægge en pakke med medlemskort for 2019 samt “vejledning til Frilandsmuseet”.

Send en mail til venner@natmus.dk og skriv navn, adresse og telefon på de nye medlemmer. Skriv også hvor velkomstpakken skal sendes hen.